Aanmelden

Aanmelden
Particuliere aanmelding of via uw werkgever. De behandeling of coaching wordt dan door u zelf of de werkgever betaald. Het tarief voor een individueel gesprek van 60 minuten is € 80. Een natuurcoaching duurt altijd anderhalf uur, en kost € 115. Bij een aanvullende verzekering wordt de behandeling of coaching gedeeltelijk vergoed. Kijk hiervoor op de website van de NFG, www.de-nfg.nl/vergoedingen

In een aantal gevallen is het mogelijk om begeleiding via het WMO vergoed te krijgen. Er wordt dan eerst een indicatie aangevraagd bij uw gemeente (WMO loket).

In geval van twijfel kunt u altijd contact opnemen.

Aanmelding kan met of zonder verwijzing van uw huisarts.
Bij aanmelding via email graag uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en de
reden van de aanmelding geven, gericht aan info@LiberoWalcheren.nl

Algemene voorwaarden
Bij aanmelding ontvangt u de Algemene Voorwaarden van Libero Walcheren.  Bij het inschrijvingsformulier wordt u gevraagd hiermee akkoord te gaan.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u ons een email stuurt, dan worden gegevens opgeslagen zolang nodig is voor de afhandeling en beantwoording van de inhoud. U kunt daarbij denken aan uw naam, emailadres en inhoudelijk bericht.

Na aanmelding, via telefoon of email ontvangt u van ons een inschrijfformulier, de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van Libero Walcheren.

Voor vragen over ons privacy beleid of als u uw persoonsgegevens wilt inzien en/of wijzigen (of verwijdering hiervan), kunt u altijd contact met ons opnemen.
Wilt u een klacht indienen? Neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg, www.klachtenportaalzorg.nl. Ons klantnummer is: 9306

Contactgegevens:
Libero Walcheren t.a.v. Rian Coumou
Pijpstraat 23a
4331 SN Middelburg

Thema door Anders Norén